عکس مربوط به توضیحات تعویض سرور می باشد.

تعویض سرور قدیمی با سرور جدید

امروزه اکثر شرکت ها و سازمان های کوچک و بزرگ برای انواع کارهای خود از سرور استفاده میکنند؛ بعضی از شرکت ها کوچک هستند و برای حفظ امنیت اطلاعات مالی و حسابداری خود از سرور استفاده میکنند. حال این سوال ... ادامه مطلب