استوریج های SMB کیونپ

این دسته از ذخیره سازها مناسب مشاغل و شرکت های متوسط با بیش از ده نفر پرسنل هستند .

برای دیدن مشخصات و خرید محصولات کیونپ مدل QNAP SMB وارد فروشگاه ما شوید .