استوریج های ENTERPRISE کیونپ

این دسته از ذخیره سازها مناسب ارگان ها و سازمان های بزرگ با انتظار مصارف بالا می باشد . 

برای دیدن مشخصات و خرید محصولات کیونپ مدل QNAP ENTERPRISE وارد فروشگاه ما شوید .