عکس مربوط به توضیحات تعویض سرور می باشد.

تعویض سرور قدیمی با سرور جدید

تعویض سرور قدیمی با سرور جدید ( تبدیل سرور قدیمی به جدید ) امروزه اکثر شرکت ها و سازمان های کوچک و بزرگ برای انواع کارهای خود از سرور استفاده میکنند؛ بعضی از شرکت ها کوچک هستند و برای حفظ ... ادامه مطلب
عکس مربوط به اتاق سرور می باشد.

اتاق سرور چیست ؟

اتاق سرور چیست ؟ اتاق سرور یکی از مهمترین مناطق در یک سازمان است. این اتاق برای قرار دادن سرور ها و تمامی تجهیزات شبکه راه اندازی شده است.  این اتاق ها ممکن است بررای سازمان های متفاوت، طور خاصی ... ادامه مطلب