فرکانس پردازنده چیست

منظور از فرکانس پردازنده CPU چیست ؟

در این مطلب آموزشی با مفهوم فرکانس پردازنده و عملکرد آن آشنا خواهید شد . فرکانس پردازنده چیست ؟ فرکانس Frequency در لغت به معنای بسامد و تناوب است اما در پردازنده ها منظور از فرکانس، سرعت واحد پردازنده می ... ادامه مطلب