عکس مربوط به کیس سرور می باشد.

مقایسه کیس و سرور

کیس سرور ایده کاربران برای داشتن یک کامپیوتر که دارای پردازنده کامل برای خود باشد، فقط در حد یک خیال بود. اما امروزه، اولین شبکه های رایانه ای دارای تمام قدرت پردازش در یک فریم مرکزی یا سرور هستند که ... ادامه مطلب